Solidne BHP

W sytuacjach narażenia na stres należy liczyć się z negatywnymi skutkami, takimi jak skutki somatyczne (np. zwiększona zachorowalność) czy psychosomatyczne (wiążące się np. ze zmniejszoną wydajnością pracy). Powodów stresu może być wiele, jednak niejednokrotnie związane są z wyzwaniami bezpośrednio skorelowanymi z pracą, takimi jak zbyt duża liczba zadań, ostra konkurencja rynkowa, zbyt duża trudność prowadzonych projektów. Z pewnością istotna jest dobra atmosfera w środowisku pracy, mają na nią wpływ różnorodne czynniki. 

Aby zmniejszyć stres spowodowany np. przeciążeniem pracą można wprowadzać elastyczne godziny pracy, budować autonomiczne zespoły, korygować zadania, zwiększyć autonomię pracowników w podejmowaniu decyzji itp.

Bez względu na działania pracodawcy niezwykle istotne są działania jednostki w zakresie pracy nad sobą. Połączenie powyższych działań ma wymierny skutek w postaci zmniejszonej absencji chorobowej, większej wydajności pracy i zaangażowaniu pracowników.

Problem stresu dotyczy nie tylko stanowisk menadżerskich, pracy biurowej, ale również innych branż i działów. Zakład systemowo zarządzający bezpieczeństwem i higieną pracy dużą rangę nadaje bezpiecznej organizacji pracy. Podejmuje prestiżowe i ambitne wyzwania budowlane i konserwatorskie, zwraca uwagę  na problemy spowodowane psychospołecznymi czynnikami środowiska pracy. Prowadzenie warsztatów antystresowych, w których udział biorą pracownicy wysokich szczeblów, jak i szeregowi, mogą mieć wpływ na kształtowanie się kultury organizacyjnej i rozwiązywać problemy z komunikacją w firmie. Kluczowe jest znalezienie odpowiedzi na pytania jak identyfikować zagrożenia oraz jak sobie z nimi radzić.

Pracownicy narażeni są na stres, którego źródłem mogą być stosunki międzyludzkie, charakter pracy, ale też tragiczne wypadki, których pracownicy mogą być świadkami. Świadek wypadku może zostać kolejną jego ofiarą – po kilku miesiącach może ujawnić się zespół stresu posttraumatycznego. Efektem tego jest depresja, lubi inne poważne skutki zdrowotne.

         Stres jest w pewnym zakresie niezbędnym do działania czynnikiem, zwłaszcza w pracy. Jednakże po przekroczeniu pewnej określonej granicy zaczyna być niebezpieczny. Ludzie działający pod wpływem stresu są narażeni na popełnianie większej ilości błędów, które mogą skutkować wystąpieniem wypadków przy pracy, a  przedstawiciele zawodów związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych – wypadkami drogowymi.

Każda grupa pracownicza działa według swojego sposobu postrzegania zagrożeń i podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy. Różnorakie szkolenia z zakresu bhp nie przynoszą pożądanych efektów, ponieważ młodzi pracownicy działają w sposób wypracowany przez starszych stażem, a są to zachowania niejednokrotnie sprzeczne z przepisami.  Pomóc może doskonała organizacja szkoleń, czy działania ponadnormatywne, jednakże najistotniejsza jest kultura bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonująca w firmie. Kulturę taką cechuje brak akceptacji dla zachowań ryzykanckich, niezgodnych z zasadami, brawurowych.

O tym, czy wspomniane na początku specjalne działania antystresowe są potrzebne, czy nie, musi zadecydować kierownictwo firmy  w zarządzaniu bhp czynników psychospołecznych nie można nie brać pod uwagę.

Firma Solidne BHP ściśle współpracuje z doświadczonym psychologiem Martą Gęgotek http://www.gabinet-psychoterapii.sosnowiec.pl/Anna.html, organizując warsztaty antystresowe.

Opracowania własne