Solidne BHP

Solidne BHP

Szkolenia BHP

Nasza działalność obejmuje kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem prawa pracy. Realizujemy również zadania z zakresu ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

W oparciu o wysokie standardy i wymagania wynikające z bieżących przepisów prawa świadczymy usługi w szkoleniach pracowników oraz tworzeniu dokumentacji związanej z problematyką bhp.

Ściśle współpracujemy z akredytowanym laboratorium badań środowiska pracy, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby podnieść jakość świadczonych przez nas usług. Uzyskaliśmy następujące certyfikaty:

  • 05.11.2011 r. Certyfikat wydany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego TUV Nord Sp. z o.o.
    Certyfikat nr 3519/11/11 „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy PN-N-18001.”
  • 07.08.2009 r. Certyfikat wydany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego TUV Nord Sp. z o.o.
    Certyfikat nr 2797/08/09 „Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców – system SCC dla kierownictwa”
  • 28.05.2009 r. Szkolenie zrealizowane przez Pronod na zlecenie Connected Process.
    Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001 oraz ISO 19011)
  • Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm. przeprowadzone w okresie od 30.03.2009 r. do 29.04.2009 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie według „Programu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 16 stycznia 2006 r. Nr Zaświadczenia RN-5/7133/86/09

Współpracujemy z gabinetem psychoterapii organizując warsztaty antystresowe pod kierunkiem psycholog mgr Marty Gęgotek, absolwentki Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, która prowadzi również warsztaty i treningi psychologiczne w obszarze rozwoju osobowości i kompetencji zawodowych (Szkoła Trenerów Metrum rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).